New X Trail

Nissan Xtrail SL 2.0 2WD Hight 2018

Nissan XTrail 2018 sở hữu nhiều tính năng ưu việt lần đầu áp dụng trên ô tô Giá 943.000.000 VND

Xem chi tiết

Nissan Xtrail SV 2.5 4WD 2018

Nissan X Trail 2018 sở hữu nhiều tính năng ưu việt lần đầu tiên trên ô tô Giá 1.013.000 VND

Xem chi tiết

Nissan XTrail 2.0 Mid 2WD 2017

Nissan X Trail 2018 sở hữu nhiều tính năng ưu việt lần đầu áp dụng trên ô tô Giá 880.000.000 VND

Xem chi tiết

Về đầu trang

  • Nissan Xtrail 2018
  • Nissan Xtrail 2018
  • homemap-1024x400